MGR. ART. KRISTÍNA KOVAČIK

+421915204777

dreamyday@dreamyday.sk

MGR. ART. PETER KOVAČIK

+421910325802

dreamyday@dreamyday.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

KAPL s. r. o.

Plickova 12

831 06  Bratislava

IČO: 50886037

DIČ: 2120521414

IČ DPH: SK2120521414​

Bankový účet: SK36 0900 0000 0051 4039 0680

Registračný súd OR SR Bratislava, oddiel: Sro, vložka: 119956/B