Prenájom dekorácií a mobiliáru je možný aj v prípade, že sa nerozhodnete pre naše ostatné ponúkané služby.

Niektoré vybrané dekorácie je možné prenajať iba vrátane dopravy a inštalácie/deinštalácie na mieste.

Osobné vyzdvihnutie

objednané dekorácie alebo mobiliár je potrebné vyzdvihnúť a vrátiť do skladu Dreamy day v meste Pezinok. V tomto prípade sa účtuje jednorazový manipulačný poplatok k celkovej cene za dekorácie a mobiliár za vyskladnenie a naskladnenie spolu vo výške 15€.

Doprava na miesto svadby/oslavy

objednané dekorácie alebo mobiliár doručíme na dohodnuté miesto. V tomto prípade sa účtuje jednorazový manipulačný poplatok k celkovej cene za dekorácie a mobiliár za vyskladnenie, naskladnenie a prepravu spolu vo výške 30€. K cene sa účtuje aj cena za dopravu pri doručení/vyzdvihnutí.

Doprava na miesto svadby/oslavy vrátane inštalácie/deinštalácie

objednané dekorácie alebo mobiliár doručíme na dohodnuté miesto. Zároveň ich pred svadbou/oslavou nainštalujeme v priestore a následne na druhý deň prídeme deinštalovať. V tomto prípade sa účtuje doprava pri doručení/vyzdvihnutí osobným autom + poplatok za inštaláciu,deinštaláciu a prepravu v závislosti od objednaného množstva a náročnosti inštalácie/deinštalácie.